SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

99.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici 18. studenog 2010. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/09) iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Aktivnosti i projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-10

Rijeka, 18. studenoga 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr