SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

98.

Na temelju članka 7., stavak 3. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 26. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/09), članka 28. točka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici od 18. studenoga 2010. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
i Projekcije za 2011. i 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« 52/09) u dijelu Proračuna Primorsko- goranske županije za 2010. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2010. godinu, B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i C. Račun financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-8

Rijeka, 18. studenoga 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-gor  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr