SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

38.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli građevinskog zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog
branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz
Domovinskog rata

Članak 1.

U Odluci o dodjeli građevinskog zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz domovinskog rata («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 21/10) članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ugovor o dodjeli građevinskog zemljišta kojim se uređuju prava i obveze Općine Ravna Gora i primatelja dodijeljenog građevinskog zemljišta sklapa se u pisanom obliku.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. 4. i 5. koji glase:

»(3) Ugovor iz stavka 2. ovog članka sadrži i odredbu o obvezi primatelja građevinskog zemljišta da podnese zahtjev za izdavanje građevne dozvole u roku od jedne godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli građevinskog zemljišta te odredbu o obvezi da gradnja započne u roku važenja građevne dozvole.

(4) Prije sklapanja ugovora primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta dužan je priložiti rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o odobrenju stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće.

(5) Primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta dužan je u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne dozvole za izgradnju obiteljske kuće, o tome obavijestiti Općinu Ravna Gora.«

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta dužan je u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora iz čl. 20. ove Odluke podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.

Ako primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta u roku od godine dana ne podnese zahtjev za građevnu dozvolu, odnosno ne započne gradnju u roku važenja građevne dozvole, gubi pravo na ustupljeno građevinsko zemljište«.

Članak 3.

Iza članka 21. dodaje se članak 21a. koji glasi:

»Ugovor kojim se uređuju prava i obveze između primatelja i Općine Ravna Gora, Općina Ravna Gora može jednostrano raskinuti u sljedećim slučajevima:

1. ako primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta ne podnese zahtjev za građevnu dozvolu u roku od godinu dana,

2. ako primatelj dodijeljenog građevinskog zemljišta ne započne gradnju u roku važenja građevne dozvole,

3. ako Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raskine ugovor o stambenom kreditu za izgradnju obiteljske kuće.«

Članak 4.

Članak 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Građevinsko zemljište dodjeljuje se članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i invalidima Domovinskog rata, korisnicima stambenog kredita za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji, na temelju liste prioriteta, bez novčane naknade (besplatno).«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 561-01/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-3

Ravna Gora, 15. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr