SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

256.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Gradonačelnik Grada Rijeke 9. studenoga 2010. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke (u nastavku teksta: Postrojba) kao sastavni dio snaga za provođenje mjere spašavanja iz ruševina.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od jednog tima koji u svom sastavu ima 30 pripadnika.

Evidencija pripadnika Postrojbe vodi se u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Područnom uredu Rijeka i u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke - Službi za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje.

Članak 3.

Postrojba se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice su rušenje stambenih ili poslovnih objekata, a nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizaciju postrojbe obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Rijeka, a po nalogu Gradonačelnika Grada Rijeke.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/10-04/84-40

Ur. broj: 2170/01-15-00-10-1

Rijeka, 9. studenoga 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=696&mjesto=51000&odluka=256
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr