SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

53.

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) i članka 2. stavka 3. Statuta Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« (Klasa: 023-01/07-01, Ur. broj: 2142-52-01/1-07 od 14. lipnja 2007. godine), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Općina Omišalj prihvaća Odluku o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

(Odluka o prestanku Ustanove sastavni je dio ove Odluke).

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Omišalj potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke te da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/3

Ur. broj: 2142-06-10-01-12

Omišalj, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr