SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
1-Sportsko područje Omišalj

Članak 1.

U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja 1-Sportsko područje Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/08 i 40/09), naziv Plana mijenja se i glasi:

»Urbanistički plan uređenja 9-Sportsko područje Omišalj«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 9-Sportsko područje Omišalj (u daljnjem tekstu: UPU 9-Sportsko područje Omišalj) je u članku 102. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 14/10).

UPU 9-Sportsko područje Omišalj izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i ispr. 163/04).«

Članak 3.

U članku 10. alineja 10. mijenja se i glasi:

»- donošenje Odluke o UPU 9-Sportsko područje Omišalj - IV. Kvartal 2011. godine«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Izrada UPU 9-Sportsko područje Omišalj financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-06-10-01-7

Omišalj, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr