SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 1-Omišalj

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 1-Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/08), u članku 1. stavku 1., iza brojke: »52/07« dodaje se brojka: »14/10«).

U istom članku, u stavku 2. iza brojke: »76/07« dodaje se brojka: »38/09«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Izradu UPU 1-Omišalj financirat će DINA-Petrokemija d.d. u visini 50% sredstava i Općina Omišalj u visini 50% sredstava.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-06-10-01-6

Omišalj, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr