SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

22.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) te Zaključka općinskog načelnika Općine Lopar, KLASA: 350-02/10-02/ 03, UR. BROJ: 2169/02-02/10-01, od 2. studenoga 2010. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar

OBJAVLJUJE
da dana 22. studenoga 2010. godine započinje,
a dana 22. prosinca 2010. godine završava

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE LOPAR

1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 22. studenoga 2010. godine do 22. prosinca 2010. godine.

2. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga prostornog plana uređenja Općine Lopar održat će se za sve zainteresirane u Općinskoj vijećnici u zgradi Općine Lopar, dana 2. prosinca 2010. godine u 13,00 sati.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Lopar bit će izložen na javni uvid u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, Lopar bb, Lopar, radnim danom (osim subote) u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

4. Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Lopar biti će objavljen i na službenim Internet stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Lopar mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno sa 22. prosinca 2010. godine.

Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana sa označenim česticama na koje se prijedlog, odnosno primjedba odnosi.

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) je sljedeći:

. Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do najkasnije 22. prosinca 2010. godine

. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlogu prostornog plana

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave

- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

- upućuju nositelju izrade - Općini Lopar - Jedinstveni upravi odjel, Lopar bb, 51281 Lopar, sa naznakom ZA JAVNU RASPRAVU - PPUO LOPAR, pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 22. prosinca 2010. godine

7. pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/10-05/04

Ur. broj: 2169/02-02/10-01

Lopar, 4. studenoga 2010.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=695&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr