SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

60.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/09, 36/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. studenoga 2010. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Baška za 2009. godinu, klase: 041- 01/10-02/23-1, ur. broj: 613-10-10-3, od 24. lipnja 2010. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-10-2

Baška, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr