SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

63.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 79/07) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispr.), gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojavanju
Postrojbi civilne zaštite

Članak 1.

U nazivu Odluke o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 09) riječ »Postrojbi« zamjenjuje se riječju »postrojbi«.

Članak 2.

U članku 2. riječ »postrojbe« zamjenjuje se riječju »postrojba«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. riječ »župana« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-10-2

Opatija, 3. studenoga 2010.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr