SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

70.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 18. listopada 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima te službama za unutarnju reviziju
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima te službi za unutarnju reviziju Grada Malog Lošinja utvrđuje se u visini od 3.000,00 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/11

Ur. broj: 2213/01-01-10-3

Mali Lošinj, 18. listopada 2010.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr