SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke su sljedeći:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja, klasa: 120-01/ 06-01/03, ur. broj: 2213/01-01-06-2, od 15. veljače 2000., kao i sve izmjene i dopune Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr