SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10.) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 26. listopada 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra nekretnina pod oznakom č.zem. 13326/8 k.o. Mali Lošinj, površine 79 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio dvorišta skladišnog prostora u zoni Kalvarija.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj č.zem. 13326/8 k.o. Mali Lošinj, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-02/10-01/51

Ur. broj: 2213/01-01-10-6

Mali Lošinj, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr