SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09),
Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2010. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO ZA 2010.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Funkcijska klasifikacija proračuna 2010 / 2

40.584.071,00

planirani iznos


1 Opće javne usluge 11.423.581,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 11.423.581,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 11.423.581,00

03 Javni red i sigurnost 1.255.500,00

032 Usluge protupožarne zaštite 1.255.500,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 1.255.500,00

04 Ekonomski poslovi 3.560.740,00

045 Promet 1.500.000,00

0451 Cestovni promet 1.500.000,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.060.740,00

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 2.060.740,00

05 Zaštita okoliša 7.800.670,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 2.255.200,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 2.255.200,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 5.545.470,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 5.545.470,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.021.000,00

061 Razvoj stanovanja 940.000,00

0610 Razvoj stanovanja 940.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.481.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.481.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 600.000,00

drugdje svrstani

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 600.000,00

07 Zdravstvo 503.200,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 503.200,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 503.200,00

08 Rekreacija, kultura i religija 4.870.950,00

081 Službe rekreacije i sporta 1.113.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 1.113.000,00

082 Službe kulture 3.757.950,00

0820 Službe kulture 3.757.950,00

09 Obrazovanje 5.486.930,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 5.486.930,00

0911 Predškolsko obrazovanje 5.190.180,00

0912 Osnovno obrazovanje 296.750,00

10 Socijalna zaštita 2.661.500,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 2.349.500,00

socijalnim programima

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 2.349.500,00

programima

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 312.000,00

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 312.000,00

Članak 5.

Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranska županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-63

Rab, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune konsolidiranog Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr