SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09i 30/09- ispravak) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/93, 6/93, 13/ 97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97 - pročišćeni tekst i 22/05), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju prestanka mandata člana Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge i imenovanju člana Odbora

I.

Utvrđuje se da je Nikoli Kurtiju iz Opatije, M. Tita 63 prestao mandat člana Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge zbog podnošenja ostavke.

II.

Za člana Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge imenuje se Smail Mašinović iz Opatije, Črnikovica 11.

III.

Mandat člana Odbora traje do isteka redovnog mandata Odbora.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/22

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr