SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09), na sjednici održanoj dana 26. listopada 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenima ulica i trgova na području Grada Opatije

Članak 1.

Utvrđuje se da odlukama o imenovanju ulica Grada Opatije nisu imenovane pojedine ulice te se ovom odlukom iste imenuju prema stanju u Registru prostornih jedinica, i to:

a) u naselju Dobreć imenuje se ulica: Cesta Lovranska Draga - koja obuhvaća dio naselja Dobreć iznad spoja ulica Braće Honović i Ceste Lovranska Draga.

b) u naselju Ika imenuje se ulica: Viktora Cara Emina - lijevi odvojak Primorske ulice na Vrhu Ike u pravcu Lovrana (izlaz kod bolnice Lovran) do granice Grada.

c) u naselju Mala Učka imenuje se ulica: Mala Učka - koja obuhvaća cijelo naselje.

d) u naselju Opatija imenuje se ulica: Kvarnerska cesta - područje s morske strane ceste od izlaza sa tunelske ceste do Pavlovca,

e) u naselju Pobri imenuje se ulica: Nova cesta - područje k.o. Pobri iznad gradske vage na Tošini.

Članak 2.

U cilju standardiziranja načina pisanja imena ulica, u svim ulicama u naseljima na području Grada Opatije briše se iz naziva riječ »ulica«, osim u naselju Ičići za Ulicu pomoraca, Ulicu bršljana, Ulicu kamelija i Ulicu ružmarina, te u naselju Opatija za Radničku ulicu i Ulicu palmi koje zadržavaju svoje ime.

U naseljima Dobreć, Poljane, Veprinac i Vela Učka u svim ulicama kojih ime čine oznaka naselja povlaka i zaselak, briše se dio naziva s oznakom naselja i povlakom.

Članak 3.

U okviru provođenja pripremnih radnji za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, u svrhu primjene istih pravila pisanja na sva imena ulica i trgova, utvrđuje se konačni popis imena ulica i trgova za sva naselja na području Grada Opatije:

a) u naselju Dobreć

Antići

Cesta Lovranska Draga

Dobreć

Kožuli

Orbani

Sentinići

b) u naselju Ičići

1. maja

43. istarske divizije

Antona Dminaka

Bana Ivana Mažuranića

Brdo

Fantovo

Liburnijska

Mornarska

Mulandovo

Obalno šetalište Franje Josipa I.

Omladinska

Poljanska cesta

Put Kozji breg

Put za marinu

Put za Tivoli

Put za Veprinac

Ribarski put

Stubište dr. Josipa Martinčića

Ulica bršljana

Ulica kamelija

Ulica pomoraca

Ulica ružmarina

c) u naselju Ika

Antona Brubnjaka

Borisa Zdrinšćaka

Emila Krajcara

Obalno šetalište Franje Josipa I.

Primorska

Put za Brdo

Put javorike

Stubište Vrh Ike

Viktora Cara Emina

d) u naselju Mala Učka

Mala Učka

e) u naselju Opatija

1. istarske čete

9. rujna

Andrije Štangera

Antona Mihića

Antona Raspora

Augusta Šenoe

Borisa Želea

Bože Milanovića

Brajdica

Castel San Pietro Terme

Črnikovica

Dantea Alighieria

Davorina Trinajstića

Dr. Andrije Mohorovičića

Dr. Ante Mandića

Dr. Ivana Poščića

Dr. Matka Laginje

Dr. Maxa Josepha Örtela

Drage Gervaisa

Emila Bošnjaka

Eugena Kumičića

Feliksa Peršića

Friedricha Juliusa Schülera

Giuseppea Verdia

Ivana Matetića Ronjgova

Ive Kaline

Jelenkin put

Joakima Rakovca

Jurja Dobrile

Kosićevo

Križišće

Kvarnerska cesta

Maršala Tita

Mate Balote

Matuljska cesta

Mileve Sušanj

Mušićevac

Nikole Tesle

Nova cesta

Obala Frana Supila

Obalno šetalište Franje Josipa I.

Park Angiolina

Park Drage Gervaisa

Park Margarita

Park svetog Jakova

Pave Tomašića

Pavlovac

Poginulih hrvatskih branitelja

Prolaz Matka Brajše

Put Slavići

Put u Bregi

Put uz Dol

Put Vrutki

Put za Plahuti

Put za Trbuhovac

Radnička ulica

Rikarda Katalinića Jeretova

Skradinj

Stanka Jurdane

Stubište Adeline Del Mestri

Stubište Baredi

Stubište Baredine

Stubište Borisa Papandopula

Stubište dr. Theodora Billrotha

Stubište dr. Vande Ekl

Stubište Dražica

Stubište Edite Stern

Stubište Ivana Zavidića

Stubište Joakima Pilata

Stubište Juliusa Glaxa

Stubište Lipovica

Stubište Marušinac

Stubište Miroslava Krleže

Stubište Rikarda Katalinića Jeretova

Stubište Stari put

Stubište Starina

Stubište Škrbići

Stubište Tomaševac

Stubište Valvasora

Stubište Vincenta od Kastva

Svetog Florijana

Šetalište Carmen Sylve

Šetalište Mate Tentora

Tošina

Trg Vladimira Gortana

Ulica palmi

Varljenska cesta

Velog Jože

Veprinački put

Veprinačkog Statuta

Viktora Cara Emina

Vinka Zamlića

Vjekoslava Spinčića

Vladimira Nazora

Vološćanskih kapetana

Vrutki

Zert

f) u naselju Oprić

Cvjetni put

Lokva

Konjsko

Oprić

Put Biškupi

Put braće Honovića

Put Danijela Tominića

Put Oprić

Put Perišići

g) u naselju Pobri

Dragi

Evićev put

Nova cesta

Pobarska cesta

Put Dukino

Put za Forticu

Put za Matulji

Put za Volosko

Put za Zupci

Pužev breg

Varljenska cesta

h) u naselju Poljane

Andreti

Aničići

Babiloni

Jakusi

Korići

Ladeti

Maćuki

Menderi

Poljane

Puhari

Strmice

Sveti Petar

Šmiti

Šori

Špadići

i) u naselju Vela Učka

Vela Učka

Poklon

j) u naselju Veprinac

Balači

Boni

Falalelići

Gašparići

Guštići

Jurovići

Kalina

Katinići

Kolavići

Lučetići

Pehji

Perinići

Slavići

Stari grad

Šavroni

Šimetići

Škalnice

Škofi

Travičići

Tumpići

Vas

Vedež

Vlašići

Zagrad

Zatka

Zubinići

Članak 4.

Temeljem popisa iz članka 3. ove Odluke, izvršiti će se ažuriranje popisa imena ulica i trgova u Registru prostornih jedinica.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju vrijediti Odluka o preimenovanju ulice Maksima Gorkog u Opatiji (»Službene novine PGŽ« broj 8/96), Odluka o preimenovanju i imenovanju ulica u Gradu Opatiji (30/96, 33/96- ispravak, 13/97 i 11/98), Odluka o imenovanju ulice na području Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 19/02), Odluka o imenovanju ulice na području Grada Opatije (23/02) i Odluka o imenovanju i preimenovanju ulica na području Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 20/03) u dijelu naziva ulica ukoliko su oni različiti od naziva iz članka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Kklasa: 011-01/10-01/19

Uu, broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 26. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl.oec, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr