SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je Općinskom vijeću na 14. sjednici održanoj 21. listopada 2010. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2010. GODINU
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za prvo polugodište 2010. godine utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske-županije«.

Klasa: 400-08/10-01/12

Ur. broj: 2170-09-10-01-1

Viškovo, 21. listopada 2010.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof.,v.r.

Stranica4794—broj40 Petak,22.listopada2010.

SLUŽBENENOVINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. 1. DO 30. 6. 10.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr