SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na prijedlog Općinskog načelnika na 14. sjednici održanoj 21. listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Viškovo.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.
BR.

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

1.

Radna mjesta 1.
klasifikacijskog ranga

1,83

2.

Radna mjesta 6.
klasifikacijskog ranga

1,56

3.

Radna mjesta 9.
klasifikacijskog ranga

1,40

4.

Radna mjesta 11.
klasifikacijskog ranga

 

 

Referent za knjigovodstvo
proračunskih prihoda

1,23

 

Administrativni tajnik
Upravni referent

1,13

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o plaćama službenika i namještenika broj 43/05 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 05, Izmjena i dopuna Odluke o plaćama službenika i namještenika broj 43/05 (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/10) i Pravilnik o plaćama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/98, 15/ 98, 35/01).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od obračuna plaće za mjesec listopad 2010. godine.

Klasa: 021-04/10-01/16

Ur. broj: 2170-09-10-01-14

Viškovo, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr