SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 19. listopada 2010. godine donio je

2. IZMJENU I DOPUNU
Pravilnika o korištenju službenih automobila
i mobilnih telefona

Članak 1.

U Pravilniku o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09, 51/09).

- u članku 7. stavku 2. alineja 2 se briše

- u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika, Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu općine, viši referent-komunalni redar i administrativni tajnik.

- u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi u tuzemstvu i to: Pročelniku Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, višem stručnom suradniku za održavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu općine, višem referentu-komunalnom redaru do 300,00 kuna, administrativnom tajniku do 100,00 kuna odnosno u vrijeme manifestacija u organizaciji Općine do 300,00 kuna, a Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika bez ograničenja.

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Pravilniku o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 022-01/10-01/128

Ur. broj: 2170-09-10-01-5

Viškovo, 19. listopada 2010.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr