SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

217.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) a u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 26/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 14. listopada 2010. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2010. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10 i 34/10), u tablici koja čini sastavni dio Plana, mijenjaju se sljedeći podaci:

- kod rednog broja 1. - Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u koloni 6.a. (VSS) povećava se od 1 na 2 izvršitelja, a u koloni 6.e. (SSS) povećava se od 0 na 1 izvršitelja te se u koloni 8. ukupno planiran broj povećava od 2 na 4 izvršitelja;

- kod rednog broja 6. - Odjel gradske uprave za kulturu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u koloni 6.a. (VSS) i koloni 6.e. (SSS) povećava se od 0 na 1 izvršitelja, a potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u koloni 7.c. (SSS) smanjuje se od 1 na 0 izvršitelja te se u koloni 8. ukupno planiran broj povećava od 3 na 4 izvršitelja;

- kod rednog broja 10. - Ured Grada, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u koloni 6.a. (VSS) povećava se od 1 na 2 izvršitelja te se u koloni 8. ukupno planiran broj povećava od 1 na 2 izvršitelja;

- kod rednog broja 11. - Zavod za informatičku djelatnost, potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u koloni 7.a. (VSS) smanjuje se od 1 na 0 izvršitelja, a u koloni 7.c. (SSS) povećava se od 0 na 1 izvršitelja.

II.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijma objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/10-01/56

Ur. broj: 2170/01-09-22-10-2

Rijeka, 14. listopada 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr