SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

49.

Nakon izvršenog uspoređivanja kartografskih prikaza koji čine grafički dio Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski objavljenog u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 23/10 od 16. lipnja 2010. godine utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK
kartografskih prikaza

Ispravljaju se kartografski prikazi u mjerilu 1:2000 koji čine grafički dio Plana i to:

1. Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje

2.1. Prometna, ulična, komunalna, infrastrukturna mreža - prometna mreža

4. Uvjeti i način gradnje

Ispravak grafičkog dijela odnosi se na dio prometnog rješenja II. varijante produženja ulice Rasadnik i njegova spoja na Ulicu A. Mažuranića i to uz poslovno stambenu građevinu na Korzu hrvatskih branitelja u kojoj je smještena Erste & Steiermärkische Bank d.d., a koja je bila ucrtana u grafičkim dijelovima izloženim na Javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/10-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-10-3

Novi Vinodolski, 21. listopada 2010.

Predstojnica Ureda Grada
Maja Pilepić, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr