SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko goranske-županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02, 23/08 i 26/10), (u daljnjem tekstu: Odluka) iza čl. 18. dodaje se novi članak 18.a, koji glasi:

»Gradonačelnik može umanjiti naknadu za korištenje javne površine ili djelomično osloboditi naknade za postavljanje kioska namjene trgovine, a za lokacije, koje se nalaze na područjima na kojima nema istovjetne ponude, a ista je od gospodarske važnosti za Grad Novi Vinodolski i stanovništvo.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/10-01/49

Ur. broj: 2107/02-01-10-2

Novi Vinodolski, 14. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr