SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na prijedlog gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, na 14. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/10) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Osnovica za obračun plaće gradonačelnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 4,55.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-10-2

Novi Vinodolski, 13. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr