SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/ 05 i 127/07) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vindolski na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda na kraju 2009. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za pokriće kumulativnog manjka prihoda na osnovi Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009. godinu u iznosu 11.215.867,25 kuna.

Članak 2.

Manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke pokrit će se prihodima od nefinancijske imovine i to u iznosu od 11.215.867,25 kuna.

Neovisno o ovoj Odluci Gradsko vijeće posebno će odlučiti o prodaji svake nekretnine čija vrijednost prelazi 0,5% prihoda proračuna bez primitaka za 2009. godinu.

Članak 3.

Predviđeno pokrivanje manjka prihoda uvrstiti će se u II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-06/8

Ur. broj: 2107/02-01-10-2

Novi Vinodolski, 14. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr