SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 14. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09 i 19/10), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II. PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2010. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 8.908.000,00kn na iznos 10.704.000,00 kn.

Članak 4.

U članku 4. stavku 2. iznos od 2.570.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 2.670.000,00 kn.

Članak 5.

Ostale odredbe Program ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-02/10-01/34

Ur. broj: 2107/02-01-10-02

Novi Vinodolski, 13. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje ob  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr