SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja je dana 5. listopada 2010. godine donio

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine

Točka 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stanove i stambene prostore u vlasništvu Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad).

Točka 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor utvrđuje se ovisno o broju bodova određenih za stan na način da se površina stana i pripadaka množi sa pripadajućim iznosom iz stavka 2. ove točke.

Ovisno o broju bodova dobivenih bodovanjem stana po kriterijima utvrđenim Tablicom bodovanja stana prema Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« br. 40/97 i 117/05) visina slobodno ugovorene najamnine iznosi:

- za stan I. kategorije 15,00 kn/m2

- za stan II. kategorije 9,68 kn/m2

- za stan III. kategorije 6,44 kn/m2

- za stan IV. kategorije 3,92 kn/m2

Stanom prve kategorije smatra se stan od 111 i više pozitivnih bodova po Zapisniku o bodovanju stana.

Stanom druge kategorije smatra se stan od 90 do 110 pozitivnih bodova po Zapisniku o bodovanju stana.

Stanom treće kategorije smatra se stan od 75 do 90 pozitivnih bodova po Zapisniku o bodovanju stana.

Stanom četvrte kategorije smatra se stan sa manje od 75 pozitivnih bodova po Zapisniku o bodovanju stana.

Točka 3.

Slobodno ugovorena najamnina iz točke 2. ovog Zaključka prihod je Grada Malog Lošinja.

Točka 4.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine objavljen u »Službenim novinama PGŽ« broj 38/ 06.

Točka 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 370-01/10-01/43

Ur. broj: 2213/01-01-10-2

Mali. Lošinj, 5. listopada 2010.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr