SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 43/09 - ispravak, 37/10), a u svezi članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradonačelnik Grada Bakra donio je sljedeću

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama
Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata

Članak 1.

U tablici iz stavka 1. članka 2. Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/10) ispod retka oznake 1.9. dodaje se redak oznake 1.10. koji glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a njezin sastavni dio je i grafički prikaz koji se ne objavljuje.

Klasa: 022-01/10-01/40

Ur. broj: 2170-02-03-10-4

Bakar, 13. listopada 2010.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v. r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plan  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr