SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članaka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
2010. - 2013. godine

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Grada Krka za 2010. godinu, te višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina u skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podsustav Krk (»Službene novine PGŽ«, broj 18/10) i Odlukom o usvajanju Programa »Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012. godine. («Službene novine PGŽ« broj 27/ 10), procjenjena vrijednost Programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2010. godini na području Grada Krka financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U skladu s Odlukom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podsustav Krk, procijenjene ukupne vrijednosti od 33.000.000,00 kn, u razdoblju do 2013. godine planira se izgradnja slijedećih vodnih građevina:

- glavnog kolektora Ježevca do uređaja za pročišćavanje Krk, koji obuhvaća: gravitacijski kolektor dužine 796 m, tlačni kolektor dužine 515 m i pristupna cesta (građevinski radovi);

- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka
s podmorskim ispustom;

- kanalizacijska mreža naselja Kornić;

- projekt i stručni nadzor.

Financijska sredstva za realizaciju cjelovitog Programa u ukupnoj vrijednosti od 33.000.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- 50% iznosa iz kredita Svjetske banke - 16.500.000,00 kn;

- 24% iznosa iz Državnog proračuna - 7.920.000,00 kn;

- 21,5% iznosa iz naknade za razvoj - 7.095.000,00 kn;

- 4,5% iznosa - Hrvatske voda - 1.485.000,00 kn.

Kredit Svjetske banke otplaćivat će se u razdoblju 2014. - 2023. godine od prihoda ostvarenih od naknade za razvoj, naknade za zaštitu voda i po potrebi iz Proračuna.

Članak 5.

Godišnji Plan gradnje vodnih građevina, izuzev objekata navedenih u članku 2. i 3. ovog Plana, utvrdit će se Izmjenama i dopunama ovog Plana, nakon donošenja Proračuna za 2011., 2012. i 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/19

Ur. broj: 2142/01-01-10-5

Krk, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v. r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=692&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr