SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima za postignuti uspjeh u obrazovanju, te uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Krka.

Iznos stipendije utvrđuje Gradonačelnik Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 3.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

A) UČENICI

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prebivalištem na području Grada Krka,

3. da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;

4. da nisu stariji od 20 godina.

Na natječaj se mogu javiti redoviti učenici trogodišnjih obrtničkih škola (kuhar, konobar, mesar, slastičar, zidar, stolar, vodoinstalater i sl.) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.1 da su državljani Republike Hrvatske,

1.2 da imaju prebivalište na području Grada Krka,

1.3 da su redovni učenici drugog ili trećeg razred srednje škole,

1.4 da imaju prosjek ocjena u svim predhodnim razredima najmanje 4,0 ili da imaju preporuku mentora i ravnatelja škole da se posebno ističu u struci,

1.5 da nisu stariji od 20 godina.

B) STUDENTI

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području Grada Krka,

3. da su redovni studenti prve, druge, treće ili viših godina studija,

4. da redovni studenti prve godine studija imaju prosjek ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7 a studenti druge, treće ili viših godina studija prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija 4,0,

5. da nisu stariji od 25 godina.

Pravo pristupa natječaju imaju pristupnici na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.1. da su državljani Republike Hrvatske,

1.2. da imaju stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka, najmanje 5 godina,

1.3. da su upisali poslijediplomski studij.

Članak 4.

Uvjeti iz članka 3. stavka 1. B) točke 1. i 2. ove Odluke primjenjuje se i na redovne studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na stipendiju imaju redovni studenti kojima prosjek ocjena prethodne akademske godine iznosi 85% najvećeg mogućeg prosjeka ocjena na odnosnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odsjek) na temelju Natječaja kojeg Grad Krk objavljuje u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Grada Krka najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

Članak 7.

Tekst Natječaja sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Odsjek na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima i dostavlja je Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od devet mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 10.

Učenik ili student iz točke 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Odsjek.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ako učenik ili student iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Odsjek o prekidu obrazovanja odnosno gubitka statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/10-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-10-3

Krk, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=692&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr