SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj 16. sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama projekcije Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, kako slijedi:

- u kapitalnom projektu uređenja domova kulture zbog nove procjene investicije na uređenju Doma kulture u Škrljevu predlaže se povećanje planiranih sredstava za 4.000.000,00 kuna te ukupan novi plan iznosi 5.000.000,00 kuna;

- u kapitalnom projektu izgradnje lokalnih cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 4.000.000,00 kuna te ostaje plan u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur.broj: 2170-02-05-10-32

Bakru, 7. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama proj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=692&mjesto=51222&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr