SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

96.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10 ), članka 28. točke 22., a u vezi s člankom 65. stavkom 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj dana 7. listopada 2010. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti
u 2010. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini (»Službene novine« broj 9/10) u točki IV., u stavku 1., podstavku 3. broj »9« zamjenjuje se brojem »8«, a u podstavku 4. broj »7« zamjenjuje se brojem »8«.

II.

U točki VI. tablica mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

U točki VII., u stavku 2. broj »1.600.000,00« zamjenjuje se brojem »1.850.000,00«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/9

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-15

Rijeka, 7. listopada 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr