SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

95.

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju spomenika kulture (»Narodne novine« 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09), članka 48. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. stavka 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj dana 7. listopada 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o odricanju od prava prvokupa nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra u Rabu - Grad Rab, k.o. Mundanije

I.

Primorsko-goranska županija odriče se prava prvokupa nad nekretninom koja čini stambeni prostor u suvlasničkom dijelu 6/25 zgrade, u naravi zemljište bez zgrade površine 144 m2 upisano k.č. 153 i zgrada sagrađena na k.č. 153, 1. etaža, sekcija B I., sve upisano u zk. ul. br. 107, k.o. Mundanije-Rab.

Ponudu su dostavili Romano Gürtl i Ivana Halle - Gürtl, Kneza Trpimira 2, Rab.

II.

Kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ove Odluke iznosi 225.000,00, u kunskoj protuvrijednosti.

III.

Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji ponuditelj je dužan kopiju Ugovora dostaviti Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i opće poslove.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/9

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-12

Rijeka, 7. listopada 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr