SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/01, 9/04, 35/06, 19/07 i 59/09), članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06., 54/08 i 32/09) i provedenog javnog poziva Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

Članak 1.

Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad povjerava se:

1) Ugostiteljsko-trgovačkom obrtu »Poky« iz Skrada, J. Blaževića-Blaža 7, vl. Antun Abramović za čišćenje snijega sa pravca: Skrad-Veliko Selce-Tusti Vrh-Planina Skradska- Gorica-Rasohe-Ravan-Zakrajc-Pucak-Donji Ložac po cijeni od 360,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 300,00 kn (PDV uključen);

2) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić za čišćenje snijega sa pravca: Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Sleme- Žrnovac-Gornja Dobra-Brezje-Pečišće po cijeni od 393,60 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 492,00 kn (PDV uključen);

3) Obrtu za šumarstvo i trgovinu »Kirijaš« iz Broda na Kupi, Belo 13, vl. Jadranka Luketić za čišćenje snijega sa pravca Kupjak-Rogi-Buzin po cijeni od 393,60 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 492,00 kn (PDV uključen).

Članak 2.

Ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad sklapaju se na vrijeme od dvije godine.

Članak 3.

Temeljem članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Skrad da može sklopiti Ugovore iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/10-01/2

Ur. broj: 2112/04-10-01-11

Skrad, 27. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr