SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/ 06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Skrad

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/06, 3/07, 3/08, 3/09 i 15/09).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2010. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/3

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 27. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr