SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj: 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 28. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora

Članak 1.

Članak 50. Odluke odavanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ«, broj. 56/06, 6/08, 10/09, 42/09 i 12/10), mijenja se i glasi:

»Zakupcima koji uredno podmire sve obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa do 31. prosinca 2010. godine umanjiti će se zakupnina za 30 % za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine. Visina umanjene zakupnine utvrditi će se dodatkom ugovora o zakupu.

Zakupci koji zaključe dodatak Ugovora o zakupu iz stavka 1. ovog članka obvezuju se u poslovnim prostorima kontinuirano obavljati djelatnost, prema unaprijed utvrđenom radnom vremenu, a u suprotnom gube pravo na umanjenje zakupnine.

Zakupci koji zaključe dodatak Ugovora o zakupu kojim se umanjuje zakupnina, ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine za 50% iz osnovnog Ugovora o zakupu za mjesec prosinac tekuće godine, pod uvjetom da podmire zakupninu i komunalnu naknadu za razdoblje siječanj - studeni do 20. studenog«.

Članak 2.

Ova Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr