SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

54.

Temeljem odredbi članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu »Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije
»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2010. donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA I. - VI. 2010. GODINU

Članak 1.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I-VI 2010.godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj:2156/01-03-10-3

Opatija, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr