SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD KASTAV
14

22.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03), koja je sastavni dio ove Odluke, mijenja se Članak 5., tako da glasi:

»U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što su donijete posebne odluke 29. siječnja 2004. godine.

U Glavi 3. Osnovno školsko obrazovanje u okviru Programa osnovnog obrazovanja planiraju se rashodi za prijevoz učenika, za dodatna ulaganja na zgradi škole i za kapitalna ulaganja K. D. »Bršjanovac« za projekte školske sportske dvorane i prilazne ceste. Također se planiraju sredstva za program »Potrebe iznad standarda«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/5

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-9

Kastav, 27. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr