SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

52.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 10, 18/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.088.996,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- ostala sredstva Proračuna Grada
Kastva za 2010. 1.374.004,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge,
povrata zajmova i kamata
(komunalna društva) 2.655.200,00 kn

_________________________________________________

ukupno 8.128.200,00 kn

Članak 2.

U članku 3. točke 1. 2. 4. i 6. mijenjaju se tako da glase:

»1. Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.368.000,00 kn

. Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m2, I. faza u iznosu od 168.000,00 kuna.
Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna, te iz komunalnog doprinosa u iznosu od 158.000,00 kuna.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.
Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 235.996,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 593.996,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.095.000,00 kn

. Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.800.000,00 kuna.
Izgradnja dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.095.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 500.000,00 kn.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u

iznosu od 200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
605.179,00 kn

. Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 307.579,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 297.600,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u iznosu od 605.179,00 kuna«.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-5

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr