SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

36.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju izrade nove katastarske izmjere i nove zemljišne knjige za dio katastarske općine Divjake koji pripada Općini Ravna Gora

Članak 1.

Donosi se Odluka o pristupanju izrade nove katastarske izmjere i nove zemljišne knjige za dio katastarske općine Divjake (u koje ulaze naselja Šije, Leskova Draga i Kupjak), koji teritorijalno pripadaju Općini Ravna Gora, a na temelju Prijedloga programa, koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 930-01/10-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-10-4

Ravna Gora, 22. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr