SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD ČABAR
14

6.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), članka 54. i članka 71. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 05. rujna 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra.

Članak 2.

Program je izrađen u skladu sa Zakonom i Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države.

Članak 3.

Program sadrži: ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području Grada, podatke o dosadašnjem raspolaganju, površine određene za povrat imovine, površine određene za prodaju, površine određene za koncesiju, površine određene za zakup i površine za druge namjene.

Članak 4.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području Grada Čabra sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/03-01/44

Ur. broj: 2108-02-03-1-1

Čabar, 05. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dragutin Vrus, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr