SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

34.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora iznose:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 3.

Najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim namještenicima i o plaćama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/97) u odredbama koje se odnose na plaće općinskih službenika i namještenika.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLasa: 120-02/10-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr