SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

30.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09),

Općina Ravna Gora

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o socijalnim
stipendijama Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Odluci o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 06, 29/07 i 41/09) članak 6. mijenja se i glasi:

»Opći kriteriji za dodjelu stipendija boduju se na slijedeći način:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

U članku 12. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članaka 6., 7. i 8. ove Odluke.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLasa: 604-02/10-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr