SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA RAVNA GORA

29.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/09) u članku 2. stavku 1. brojka »50.000,00« mijenja se u brojku »45.000,00«, u stavku 3. brojka »15.000,00« mijenja se u brojku »22.000,00« i u stavku 7. brojka »40.000,00« mijenja se u brojku »38.000,00«.

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLasa: 400-08/10-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr