SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju odredbe članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. stavak 5. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 15. rujna 2010. godine, usvojilo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lopar za razdoblje od 01. 01. 2010. - 30. 06. 2010. godine

Članak 1.

Polugodišnji obračun proračuna općine Lopar za razdoblje od 01. 01. 2010. - 30. 06. 2010. godine sastoji se od:

* tablica Računa prihoda i rashoda*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

* tablica opći dio 2010-06*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

* tablica posebni dio 2010-06*

Članak 4.

Ovaj godišnji obračun Proračuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-15

Lopar, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2010/1
OD 01. 01. 10. DO 30. 6. 10.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr