SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA ČAVLE

28.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i
naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/09, 13/10) članak 5. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle ( u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno II. Izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava za ovaj Program za 2010. godinu.

II. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

II. Izmjene i dopune Plana iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« i stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-03-10-01-09

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

II. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

II. Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr