SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA ČAVLE

26.

Na temelju čl. 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 48/ 09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 13/ 10) st. 2. članak 2. mijenja se i glasi:

U Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine

Čavle u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 13/10) članak 4. mijenja se i glasi:

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2010. utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 3.750,00 kn.

Članak 3.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 13/ 10) članak 5. mijenja se i glasi:

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 18.750,00 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica 11.250,00 kuna

- Primorsko goranski savez 11.250,00 kuna

- Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 7.500,00 kuna

- Hrvatska seljačka stranka 3.750,00 kuna

- Hrvatska socijalno liberalna stranka 3.750,00 kuna

- Autonomna regionalna stranka Hrvatskog

primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke 3.750,00 kuna

Članak 4.

Ova I. Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/06

Ur. broj: 2170-03-10-01-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr