SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 18. Petak, 21. svibnja 2004.
OPĆINA LOVRAN
13

13.

Na temelju stavka 4. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2004. godine donosi

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine

U točki 1. Nerazvrstane ceste mijenjaju se iznosi i glase:

1.1.Rekonstrukcija ceste 9. rujna - Brajdice
prema novom prometnom rješenju 850.000,00

1.3.Rekonstrukcija i izgradnja
nerazvrstanih cesta na području Lovrana,
Medveje, Lignja, Tuliševice
i Lovranske Drage 850.000,00

Točka 2.1.3. mijenja se i glasi:

2.1.3.Popločenje obalnog puta u Lovranu
i zamjena ograde 429.000,00

U točki 2. Javne površine dodaju se nove točke kako slijedi:

2.1.8.Rekonstrukcija nogostupa
kroz centar Lovrana 300.000,00

2.1.9.Rekonstrukcija nogostupa
u luci Lovran 61.000,00

2.1.10.Rekonstrukcija konzolnog
nogostupa lučica Lovran 240.000,00

2.1.11.Izgradnja nogostupa kod
Sjemeništa Lovran 220.000,00

2.1.12.Izgradnja nogostupa
»Castello« Medveja 242.780,00

2.1.13.Izgradnja nogostupa
Autokamp Medveja 241.560,00

2.1.14.Izgradnja nogostupa na
plaži Medveja 500.200,00

3. U točki 2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi,

pješačke staze, mijenja se ukupni iznos i glasi:

4,324.540,00

Poslije riječi »od prodaje imovine« dodaje se »984.540,00 kn iz donacija«.

4. Točka 3.2. mijenja se i glasi:

3.2.Izgradnja javne rasvjete obalnog puta
i pristaništa Lovran 530.000,00

U točki 3. Javna rasvjeta dodaje se nova točka:

3.3.Izgradnja javne rasvjete
Lovran - Medveja 220.000,00

6. U točki II. Izvori financiranja (rekapitulacija) dodaje se:

- donacije 984.540,00

Ukupni iznos od 104,945.000,00
povećava se i glasi: 105,929.540,00

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-04-4

Lovran, 22. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr