SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

37.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata
na području Grada Bakra

Članak 1.

Članak 9. stavak 1. Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09, 43/09 - ispravak) mijenja se i glasi:

»Obavijest o Javnom natječaju iz članka 7. stavka 1. ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelokupni tekst Javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Bakra i na oglasnoj ploči u Gradu Bakru, najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja javnog natječaja«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-10-8

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51222&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr