SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), gradonačelnik Grada Raba dana 9. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika i
namještenika u gradskoj upravi Grada Raba

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba utvrđuje se u visini od 3.009,00 kn bruto.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka KLASA: 120-01/09-01/01, UR. BROJ: 2169-01- 01-09-01 od 30. siječnja 2009. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/69.

Ur. broj: 2169-01-01-10-03-1.

Rab, 9. rujna 2010.

GRADONAČELNIK

Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51280&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr