SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne

novine« broj 28/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 14. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela te Službe za unutarnju reviziju Grada Raba.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti: Odluka o koeficijentima složenosti poslova koji se obavljaju u Gradskoj upravi Grada Raba (KLASA: 023-05/09- 01/23, UR. BROJ: 2169-01-01-09-07 od 19. listopada 2009. i KLASA: 023-05/10-01/16, UR. BROJ: 2169-01-01- 10-08 od 8. ožujka 2010.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-58

Rab, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr